Over Sjoerd Remers

Sjoerd Remers adviseert en procedeert op alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals ontslag, (het voorkomen van) concurrentie, reorganisaties, overgang van onderneming, werknemersparticipatie, medezeggenschap, cao-recht en flexibele arbeidsrelaties (zoals uitzendkrachten).

Sjoerd is gespecialiseerd in complexe arbeidsrechtelijke procedures, waaronder ontslag-  en fraudezaken (ook ten aanzien van hoger management en bestuurders).

Sjoerd is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA) en de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA). Met regelmaat publiceert hij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Sjoerd heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de master Arbeidsrecht cum laude afrondde. Sjoerd werd in 2015 beëdigd als advocaat.

In een recente ontslagprocedure waarin Sjoerd optrad namens een directeur, heeft de kantonrechter de hoogste billijke vergoeding ooit (meer dan EUR 1 miljoen) toegekend.
  • In een recente ontslagprocedure waarin Sjoerd optrad namens een directeur, heeft de kantonrechter de hoogste billijke vergoeding ooit (meer dan EUR 1 miljoen) toegekend

  • Sjoerd Remers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
    – Arbeidsrecht

    Deze registratie verplicht Sjoerd Remers elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.