Over Sjoerd Remers

Sjoerd Remers adviseert en procedeert op alle aspecten van het arbeidsrecht, zoals ontslag, concurrentiegeschillen, reorganisaties, stakingen, outsourcing, cao-gerelateerde vraagstukken en grensoverschrijdende arbeid. Sjoerd heeft bovendien ruime ervaring op het gebied van flexibele arbeidsrelaties (zoals ZZP’ers, managementovereenkomsten en uitzendkrachten).

Sjoerd richt zich eveneens op het grensvlak van arbeids- en ondernemingsrecht, zoals overgang van onderneming, werknemersparticipatie, aandeelhoudersgeschillen, (corporate governance gerelateerde) beloningsvraagstukken, medezeggenschap, ontvlechtingen van samenwerkingsverbanden (zoals maatschappen en vof’s) en ontslag van bestuurders.

Sjoerd is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam (VAAA) en de Vereniging Jonge Arbeidsrecht Advocaten (VJAA). Met regelmaat publiceert hij over uiteenlopende arbeidsrechtelijke onderwerpen.

Sjoerd heeft gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam waar hij de master Arbeidsrecht in 2014 cum laude afrondde. In 2015 werd Sjoerd beëdigd en sinds 2016 werkt hij bij Lexence.

In een recente ontslagprocedure waarin Sjoerd optrad namens een directeur, heeft de kantonrechter de hoogste billijke vergoeding ooit (meer dan EUR 1 miljoen) toegekend.
  • In een recente ontslagprocedure waarin Sjoerd optrad namens een directeur, heeft de kantonrechter de hoogste billijke vergoeding ooit (meer dan EUR 1 miljoen) toegekend

  • Sjoerd Remers heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd:
    – Arbeidsrecht

    Deze registratie verplicht Sjoerd Remers elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.