expertise

Notariaat ondernemingsrecht

Team notariaat ondernemingsrecht

Het notariaat ondernemingsrecht begeleidt al jaren de meeste mid-market deals van Nederland. Daar zijn we trots op. We hebben dan ook ruime ervaring met diverse aspecten binnen het notariële ondernemingsrecht. Denk aan het opzetten van juridische structuren, het begeleiden van overnames, financieringen, private equity transacties, management buy-outs, (derden-) geldverkeer, het adviseren en begeleiden van grensoverschrijdende herstructureringen en de advisering over governance vraagstukken. Onze notarissen verdiepen zich écht in uw bedrijf, instelling of stichting en denken graag met u mee om tot de juiste juridische vertaalslag te komen.

decorative image

Wat we doen

Participaties en certificeringen

Of het nu gaat over werknemers- of managementparticipaties, ESOP’s (employee stock ownership plan, werknemersaandelenbezit) of certificeringen; onze notarissen kennen de standaarden voor alle private equity-structuren.

Structureringen en reorganisaties

We zijn gespecialiseerd in het opzetten en begeleiden van acquisitie- en investeringsstructuren en het opzetten en beoordelen van gereguleerde en niet-gereguleerde beleggingsfonds-structuren. Onze ondernemingsrechtnotarissen helpen ook graag bij:

 • Het oprichten en inrichten van NV’s, BV’s, coöperaties, CV’s, stichtingen en vof’s, FGR en ANBI’s;
 • Het adviseren over en het opstellen, beoordelen en wijzigen van statuten, al dan niet in samenhang met een aandeelhoudersovereenkomst;
 • Juridische fusies en splitsingen, ook grensoverschrijdend;
 • Het opzetten van joint ventures;
 • Het opzetten en begeleiden van acquisitie- en investeringsstructuren;
 • Het opzetten en beoordelen van gereguleerde en niet-gereguleerde beleggingsfonds-structuren.

Corporate governance

Het team adviseert organisaties over de inrichting van een bestuurs- en toezichtstructuur. Hierbij houden we rekening met de dynamiek binnen uw organisatie en de sectorale eisen. Zo komen we tot een structuur die voldoet aan de eisen voor goed bestuur en toezicht. De vastlegging vindt plaats in een heldere statutaire structuur met bijbehorende reglementen.

Corporate services

Onze notarissen begeleiden aandeelhoudersvergaderingen van genoteerde en private vennootschappen en nemen de notulen voor hun rekening. Wij adviseren ook over financiële openbaarmakingsverplichtingen, legalisaties, apostilles, bevoegdheidsverklaringen, volmachten en procuraties, en KvK-registraties en -mutaties en UBO-registraties.

Sectoren

Onze ondernemingsrechtspecialisten hebben specifieke ervaring in onder meer de nationale en regionale media- en cultuursector; we waren betrokken bij de advisering en implementatie van grote herstructureringen bij publieke omroepen en fusies bij grote culturele en charitatieve instellingen. Daarnaast hebben we ervaring in de zorg, fintech, biochemie en industriële wetenschappen.

Wat onze klanten zeggen

"One of the characteristics of Lexence is that they handle complicated work in a straightforward and practical manner. "
Chambers 2023
decorative image

Expertise

 • Private equity-structuren;
 • Participaties en certificeringen;
 • Acquisitie- en investeringsstructuren;
 • Beleggingsfondsstructuren;
 • Vennootschappen en statutaire structuren;
 • Fusies en splitsingen;
 • Joint venture-structuren;
 • Derdengeld-stromen;
 • Corporate governance.