Over Luca Veth

Luca is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting in brede zin.

Sinds 2020 werkt Luca bij Lexence. Hij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en behaalde aan dezelfde universiteit cum laude de master Privaatrecht. Luca spreekt vloeiend Duits. Luca werd in 2020 beëdigd.