Over Jordi Rosendahl

Jordi Rosendahl is gespecialiseerd in arbeidsrecht en ontslagrecht. Hij adviseert werkgevers en bestuurders over arbeidsrechtelijke onderwerpen in de breedste zin van het woord. Binnen het arbeidsrecht heeft hij zich nader toegelegd op de verschillende arbeidsrelaties (zoals zzp, uitzenden, detachering, overeenkomsten van opdracht, enzovoorts) en platformarbeid. Namens zijn cliënten procedeert hij regelmatig in kantonzaken, civiele procedures en bij UWV.

Jordi doceert regelmatig over arbeidsrechtelijke thema’s, waaronder aan de rechtbank Oost-Brabant.

Bij de ontwikkeling van wwzproof.nl speelde Jordi een grote rol. Op deze website staan de belangrijkste arbeidsrechtelijke wijzigingen die de Wet werk en zekerheid (WWZ) met zich brachten en diverse praktische tools. Jordi is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de Vereniging voor Sport en Recht) (VSR).

Sinds 2013 is Jordi werkzaam bij Lexence. Na de bachelor Nederlands recht volgde Jordi de master Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Jordi volgde de afgelopen jaren diverse opleidingen, waaronder aan de Nyenrode Business Universiteit en de Grotius Academie (specialisatieopleiding Arbeidsrecht). In 2009 werd hij beëdigd als advocaat.