Over Pelin Oztürk

Pelin Oztürk is gespecialiseerd in omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert in zaken over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij bij milieuzaken, zoals bodemverontreiniging, asbest en milieurechtelijke aansprakelijkheidsrecht.

Pelin werkt sinds 2018 bij Lexence. Zij heeft de master Staats- en bestuursrecht afgerond aan Tilburg University. In 2021 heeft Pelin de Grotius specialisatieopleiding Omgevingsrecht cum laude afgerond. Pelin werd in 2015 beëdigd als advocaat.

  • Pelin Oztürk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
    – Algemene praktijk
    – Bestuursrecht
    – Omgevingsrecht

    Deze registratie verplicht Pelin Oztürk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.