​Over ​Thijs Verstraten

Thijs Verstraten houdt zich bezig met de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en adviseert ondernemingen over diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken op het gebied van fusies, overnames en private equity transacties. Hij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen.

Van 2017 tot en met 2019 was Thijs bestuurslid van de Jonge Balie Amsterdam. In 2018 werd hij benoemd tot voorzitter.

Thijs is sinds 2015 verbonden aan Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Gedurende zijn studie heeft hij een half jaar in de Verenigde Staten gestudeerd. Thijs is in 2016 beëdigd als advocaat.

  • Thijs Verstraten heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    – Ondernemingsrecht

    Deze registratie verplicht Thijs Verstraten elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.