nl/en

expertise

Arbeidsrecht

Team arbeidsrecht

Ons team van arbeidsrechtadvocaten werkt voor (internationale) ondernemingen en non-profit organisaties (in het bijzonder in de zorg). We adviseren HR-afdelingen, bedrijfsjuristen, ondernemingsraden en bestuurders over alle aspecten van het arbeidsrecht. Zo bieden we hulp bij arbeidsconflicten, arbeidsongeschiktheid en reorganisaties en adviseren we over medezeggenschap, bedrijfsfraude en privacy. Zowel adviseren als procederen behoren tot de dagelijkse gang van zaken. Onze cliënten zijn actief in alle sectoren van het bedrijfsleven, zoals de retail-, zorg-, voedings-, transport- en energiesector, de financiële sector en in de maakindustrie.

decorative image

Wat we doen

Direct advies

Het team arbeidsrecht houdt de lijnen graag kort. We komen graag snel to the point, en maken scherpe analyses. De lange notities laten we als het even kan achterwege. Onze pragmatische aanpak is precies waarom onze klanten ons steeds weer weten te vinden. Met veel van hen hebben we een jarenlange relatie opgebouwd.

Doeltreffend reorganiseren

Onze diepgaande juridische en financiële ervaring verschaft ons een unieke positie als het om reorganiseren gaat. Wij voeren uw gehele herstructurering door: van voorbereiding tot beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Met behulp van een zelf ontwikkeld programma bieden we snel inzicht in ontslagvolgordes, ontslagvergoedingen, herplaatsingsmogelijkheden en financiële scenario’s. Zo wordt in één oogopslag duidelijk wat het optimale scenario is. En u heeft achteraf geen grote verrassingen, omdat we vooraf een zo accuraat mogelijke kostenindicatie geven. Hiermee maken we arbeidsrecht inzichtelijk.

Bedrijfsfraude te lijf met Fraude.nl

Zaken als fraude, corruptie of onrechtmatige concurrentie, kunnen een grote impact hebben op uw organisatie. Het gaat niet alleen om het financiële aspect of de reputatieschade, het gaat ook om het gevoel van regie en het terugwinnen daarvan. Dat betekent snel handelen in spoedeisende zaken. Of slim en strategisch opereren en risico’s beheersen op de lange termijn. Maar altijd met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Met Fraude.nl bieden wij hiervoor een integrale oplossing. Fraude.nl is een initiatief van Hoffmann Bedrijfsrecherche B.V. en Lexence en biedt organisaties één loket voor fraude- en integriteitsonderzoek en advocatuur.

Wat onze klanten zeggen

"They have proven to be quick, pragmatic and very client-focused. "
Chambers 2023
decorative image

Online tools voor ontslag, vergoedingen en meer

Onze arbeidsrechtadvocaten ontwikkelden verschillende handige online tools die u veel tijd besparen. Deze tools kunt u kosteloos raadplegen:

Expertise

 • Arbeidscontracten;
 • Arbeidsvoorwaarden/cao-recht;
 • Concurrentiebedingen;
 • Flexibele arbeidsrelaties;
 • Fraude/compliance;
 • Individueel en collectief ontslagrecht;
 • Medezeggenschap (WOR);
 • Overgang van onderneming;
 • Privacy;
 • Rechtspositie van bestuurders;
 • Reorganisatie;
 • Ziekte/re-integratie.
Heeft u vragen over Arbeidsrecht? Neem contact met ons op

Uitgelichte tools

International Secondment Quick-scan

Met de International Secondment Quick-scan kunt u snel vaststellen of de Nederlandse arbeidsrechtelijke regelgeving mogelijk van toepassing is op de tijdelijke detachering van personeel naar Nederland. Na het voltooien van de quick-scan kunt u een overzicht downloaden met de resultaten.

Bereken transitievergoeding

Aan de hand van deze tool berekent u door het invullen van enkele gegevens eenvoudig de transitievergoeding. De uitkomst kunt u printen voor eigen gebruik.

Ontslagchecktool

Aan de hand van deze tool controleert u of het mogelijk en/of noodzakelijk is om een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te initiëren en tot welke instantie u zich dient te wenden.

Herplaatsingstool

Het aanvragen van ontslag bij het UWV, of het indienen van een ontbindingsverzoek bij de rechter dient in principe vooraf te worden gegaan door een herplaatsingsonderzoek. Wilt u weten of u herplaatsingsinspanningen moet verrichten en tot hoe ver die inspanningen reiken? Gebruik dan onze herplaatsingstool of neem contact op met advocaat, partner arbeidsrecht Esther van de Meulen.

Controleer uw concurrentiebeding

Deze tool toetst aan de hand van een aantal vragen of het concurrentiebeding voldoet aan bepaalde wettelijke eisen, o.a. de eisen die met de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) zijn ingevoerd.

Is sprake van disfunctioneren?

Gebruik deze tool om te zien of sprake is van disfunctioneren.

Is sprake van Overgang van onderneming?

Deze tool geeft antwoord op de vraag of sprake is van overgang van onderneming.

Ketenregeling

Deze tool toetst of de ketenregeling van toepassing is.

Ontslag statutair directeur

Deze tool geeft de ontslagen statutair directeur een overzicht van de belangrijkste aspecten omtrent (de rechtsgeldigheid van) het ontslag en voorziet in een globaal advies over zijn of haar mogelijkheden om het ontslag aan te vechten.

Compensatie transitievergoeding

Vul de tool in om te berekenen of u in aanmerking komt voor compensatie van de betaalde transitievergoeding bij einde dienstverband van een langdurig zieke werknemer.

Is er sprake van een datalek en wat moet ik doen?

Deze tool geeft antwoord op de vraag of sprake is van een datalek.

Bedrijfseconomisch ontslag

Aan de hand van deze tool krijgt u inzicht in welke stappen u dient te nemen bij bedrijfseconomisch ontslag.