Over Louise Stevens

Louise Stevens is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting in brede zin.

Sinds 2019 werkt Louise bij Lexence. Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Utrecht en studeerde een semester in Portugal aan de Universidade Católica Portuguesa. Louise is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar zij de duale master Onderneming & Recht heeft afgerond. In 2019 werd Louise beëdigd als advocaat.