nl/en
decorative image

Over Mattias

Mattias Kik is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële geschillenbeslechting in brede zin. Hij adviseert en procedeert in het bijzonder over een grote variëteit aan (grensoverschrijdende) handelsgeschillen, voor zowel nationale als internationale ondernemingen. Verder staat Mattias regelmatig partijen bij die gedupeerd zijn door fraude. Hij is bovendien specialist in het oplossen van vraagstukken van IPR en internationale executie.

Daarnaast adviseert en procedeert Mattias over complexe insolventie- en herstructureringskwesties, vaak met een internationale component (cross border). In dit verband treedt Mattias op voor ondernemingen in (financiële) moeilijkheden, maar ook voor banken, leveranciers en andere partijen die met een in financieel zwaar weer verkerende onderneming te maken krijgen.

Sinds 2009 is Mattias werkzaam bij Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en Politieke Wetenschappen aan het University College Maastricht. Mattias werd in 2009 beëdigd als advocaat. In 2015 heeft Mattias de postdoctorale Grotius Insolventierecht opleiding cum laude afgerond. Mattias is mede-auteur van de “Enforcement of Judgments Guide” van Chambers and Partners die in 2019 verscheen.

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Mattias Kik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
– Algemene praktijk
– Burgerlijk recht

Deze registratie verplicht Mattias Kik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Alle mensen van Litigation ontmoeten?