Over Mattias Kik

Mattias Kik is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële geschillenbeslechting in brede zin. Hij adviseert en procedeert in het bijzonder over een grote variëteit aan (grensoverschrijdende) handelstransacties, voor zowel nationale als internationale ondernemingen. Verder staat Mattias regelmatig partijen bij die gedupeerd zijn door fraude. Hij is bovendien specialist in het oplossen van internationale executievraagstukken.

Mattias is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht.

Sinds 2009 is Mattias werkzaam bij Lexence. Hij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit Maastricht en Politieke Wetenschappen aan het University College Maastricht. Mattias werd in 2009 beëdigd als advocaat.

  • Mattias Kik heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
    – Algemene praktijk
    – Burgerlijk recht

    Deze registratie verplicht Mattias Kik elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.