nl/en

expertise

Vastgoedontwikkeling & -transacties

Team vastgoedontwikkeling & -transacties

Het vastgoedrecht is een uitdagend rechtsgebied met veel juridische facetten en vaak grote belangen. Om hierin de best mogelijke begeleiding te bieden, werken wij in multidisciplinaire teams. Daarin vullen de verschillende specialismen van onze advocaten en notarissen elkaar aan en versterken zij elkaar. Aanbestedingsrecht, staatssteun, omgevingsrecht, vastgoedtransacties en huurrecht, we hebben alle kennis en ervaring in huis en staan voor u klaar in alle fases van vastgoedontwikkeling en -transacties.

decorative image

Wat we doen

Juridische begeleiding

Onze advocaten en (kandidaat-)notarissen verzorgen juridische begeleiding van vastgoedtransacties. Dit doen wij voor ontwikkelaars, financiers, investeerders en eindgebruikers. We adviseren cliënten tijdens het hele proces; van de intentieverklaring tot aan het tekenen van het contract.

Ontwikkeling en herontwikkeling

We staan u graag bij in alle fases van grootschalige binnenstedelijke en buitenstedelijke herstructureringen en duurzame gebiedsontwikkeling. Ook met de ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed en zorgvastgoed hebben we veel ervaring. We kennen de weg in alle fases van de (her)ontwikkeling van winkelcentra, kantoorcomplexen, woningbouwprojecten, hotels, zorgvastgoed, en leisure- en entertainmentvastgoed. Dit begint al bij de strategische grondverwerving.

Bouwrecht

Het team bouwrecht adviseert en procedeert over alle zaken die voor, tijdens en na de bouw een rol spelen: van aanbestedingen tot bouwcontracten en van staatssteun tot architectenovereenkomsten. Tijdens de bouw adviseren we onder meer over bouwtijdverlenging, meer- en minderwerk, verrekenbare hoeveelheden, kostenverhogende omstandigheden, oplevering en waarschuwingsplicht. Na oplevering komen verborgen gebreken, ontwerpfouten, uitvoeringsfouten, meer- en minderwerk, bouwtijdoverschrijding en schade als gevolg van bouwwerkzaamheden en (CAR)-verzekeringsgeschillen aan de orde. Natuurlijk hebben we ook aandacht voor duurzaamheid en ketenintegratie.

Financiering

Het team financiering begeleidt financieringen voor de aankoop van vastgoed. Daarnaast adviseert het team beheerders van vastgoedfondsen over de impact van de Wet op het financieel toezicht op hun beheer van de fondsen. Tenslotte is het team regelmatig betrokken bij de oprichting en structurering van vastgoedfondsen voor investeerders in en beheerders van die fondsen.

Wat onze klanten zeggen

"The team has a hands-on mentality towards matters. "
Chambers 2023
decorative image

Expertise

  • Vastgoedfinanciering;
  • Vastgoedontwikkeling;
  • Vastgoedtransacties;
  • Grootschalige herstructurering;
  • Gebiedsontwikkeling;
  • Strategische grondwerving;
  • Aanbestedingen;
  • Selectie en gunning;
  • Overeenkomsten en contracten;
  • Bouw en oplevering.