Over Sabrine Dokkum

Sabrine Dokkum is werkzaam in de ondernemingsrechtelijke transactiepraktijk en adviseert ondernemingen over diverse vraagstukken op het gebied van fusies, overnames en private equity transacties. Zij treedt op voor nationale en internationale ondernemingen.

Sabrine is verbonden aan Lexence sinds 2019. Zij behaalde haar bachelor Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam en haar master Ondernemingsrecht aan de Universiteit Leiden. Sabrine werd in 2020 beëdigd.