De slimste start voor een doeltreffende reorganisatie

decorative image

De nasleep van de coronacrisis noodzaakt veel organisaties tot herstructureringen. Bijna elke sector wordt geconfronteerd met grote bedrijfseconomische en sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe werk- en omgangsregels. Andere productmarktcombinaties. Juist in deze turbulente tijd zijn overzicht en snelheid van handelen essentieel.

U als leidinggevende weet dat een reorganisatietraject in meerdere opzichten hectisch is. Snel en secuur handelen is gevraagd, maar altijd de juiste beslissingen nemen onder deze omstandigheden is verre van eenvoudig. Toch kunt u het uzelf stukken makkelijker maken. Als ervaren reorganisatiepartner nemen wij het gehele dan wel een deel van het traject uit handen en weten we precies wat we wanneer moeten doen. Dat levert niet alleen gemoedsrust en een kostenbesparing op, u wint ook veel tijd. Zo is uw organisatie binnen no-time weer klaar voor de toekomst. Dat is wat wij ‘doeltreffend reorganiseren’ noemen.

 

decorative image
decorative image
Waarom Lexence uw aangewezen reorganisatiepartner is

Als ervaren reorganisatiepartij brengen wij binnen 48 uur uw reorganisatie in kaart en kunnen we direct starten. We bieden in no-time inzicht en een concreet stappenplan. Dat bespaart u veel tijd en geld en biedt u rust en overzicht. Zo waarborgen we samen de toekomst van uw organisatie en zetten we crises om in strategische kansen.

 

Lexence is al meer dan 30 jaar werkzaam in de top van het (inter)nationale bedrijfsleven. De diepgaande juridische en financiële ervaring van ons team met meer dan 100 advocaten en notarissen verschaft ons als kantoor een unieke positie als het om reorganiseren gaat.

decorative image
decorative image
decorative image

Case

Een grote internationale organisatie actief op de markt van autobanden en auto-onderhoud

De klant

Een grote internationale organisatie actief op de markt van autobanden en auto-onderhoud.

De aanleiding

Op basis van een strategische oriëntatie is er een nieuw businessplan opgesteld, gericht op groei, meer focus en de verbetering van de financiële positie in het algemeen. Met als gevolg het komen te vervallen van 115 arbeidsplaatsen.

De rol van Lexence

Lexence is gevraagd dit traject op zich te nemen en te begeleiden. Van het uitschrijven van de businesscase, het overleg met vakbonden over een sociaal plan, tot de beëindiging van arbeidsovereenkomsten. Door vanaf het eerste moment helder te communiceren en het aanbieden van een vertrekstimuleringsregeling, hebben alle boventallige werknemers ingestemd met een vaststellingsovereenkomst. Zo was er geen noodzaak voor een langdurige UWV-procedure.

 

decorative image
1

KAN IK ALLEEN REORGANISEREN ALS IK VERLIES MAAK?

Nee, ook als een bedrijf goede resultaten laat zien kunnen er redenen zijn om een reorganisatie door te voeren. Bijvoorbeeld omdat werkvermindering wordt verwacht of omdat door aanpassingen in de organisatie of technologische ontwikkelingen nog betere resultaten kunnen worden gerealiseerd. Naast werkvermindering omschrijft UWV nog vier andere oorzaken van bedrijfseconomische redenen, namelijk slechte financiële situatie, organisatorische veranderingen, technologische veranderingen en de beëindiging van bedrijfsactiviteiten.

2

BEN IK VERPLICHT EEN SOCIAAL PLAN TE SLUITEN?

Nee, u bent niet wettelijk verplicht een sociaal plan te sluiten. Wel staat in veel cao’s dat met vakbonden moet worden overlegd over een sociaal plan. Als een cao van toepassing is, is het raadzaam om dit te controleren. Sommige cao’s kennen bij een bedrijfseconomisch ontslag bijvoorbeeld een wachtgeldregeling.

3

MOET IK MELDING DOEN VAN DE REORGANISATIE BIJ UWV?

Op grond van de Wet melding collectief ontslag moet u melding doen wanneer u voornemens bent op grond van bedrijfseconomische redenen 20 of meer werknemers te ontslaan, binnen één werkgebied en binnen een periode van drie maanden.

4

KAN IK OOK DE ARBEIDSOVEREENKOMST MET EEN ZIEKE WERKNEMER BEËINDIGEN?

Nee, dat kan in principe niet. Het opzegverbod wegens ziekte geldt in geval van een reorganisatie alleen niet als sprake is van een volledige bedrijfssluiting. Als geen sprake is van een volledige bedrijfssluiting, kan de arbeidsovereenkomst alleen om bedrijfseconomische redenen worden beëindigd als (1) de ziekmelding plaatsvindt nadat het verzoek om toestemming door UWV is ontvangen, of (2) wanneer het herstel van de werknemer binnen vier weken na de beslissing van UWV wordt verwacht.

5

MOET IK DE VAKBONDEN BETREKKEN BIJ EEN REORGANISATIE?

Het is goed om te controleren of binnen uw organisatie een cao van toepassing is, en zo ja, of daarin verplichtingen staan indien een reorganisatie wordt gepland. Daarnaast moet in sommige gevallen een melding worden gedaan bij betrokken vakbonden op grond van de Wet melding collectief ontslag.

decorative image
decorative image