Over Anneke Nijk

Anneke Nijk adviseert en procedeert op het gebied van collectief en individueel ontslagrecht. Daarnaast is zij veelvuldig betrokken bij vraagstukken met betrekking tot reorganisaties, medezeggenschap en sociale zekerheidsrecht. De werkzaamheden van Anneke vinden zowel op nationaal als internationaal niveau plaats.

Anneke publiceert regelmatig over arbeidsrechtelijke onderwerpen. Ze is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN).

Sinds 2011 werkt Anneke bij Lexence en is zij beëdigd als advocaat. Zij studeerde Nederlands recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, Ethics & employment law aan de Victoria University in Wellington (New Zealand) en behaalde in 2017 de Postacademische Leergang Arbeidsrecht aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.

  • Anneke Nijk heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
    – Arbeidsrecht

    Deze registratie verplicht Anneke Nijk elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.