nl/en
decorative image

Thema’s

Lexence is al meer dan 30 jaar werkzaam in de top van het (inter)nationale bedrijfsleven. Onze getalenteerde teams ontwikkelen zich continu op het gebied van arbeidsrecht, banking and finance, commercial contracts, corporate/M&A, huurrecht, litigation, omgevingsrecht, notariaat ondernemings- en vastgoedrecht, en vastgoedontwikkeling en transacties.

Door middel van thema pagina’s belichten wij onze expertise en zullen wij dieper in diverse onderwerpen duiken om zo onze kennis met u te delen.  Hieronder worden de verschillende thema’s uitgelicht.

decorative image
decorative image

Doeltreffend reorganiseren

De nasleep van de coronacrisis noodzaakt veel organisaties tot herstructureringen. Bijna elke sector wordt geconfronteerd met grote bedrijfseconomische en sociaal-maatschappelijke uitdagingen. Nieuwe werk- en omgangsregels. Andere productmarktcombinaties. Juist in deze turbulente tijd zijn overzicht en snelheid van handelen essentieel.

Als CFO, HR-manager of leidinggevende staat u aan de vooravond van een reorganisatie vaak voor grote uitdagingen. Snel handelen is gevraagd. Dat is niet altijd eenvoudig omdat een gemiddeld reorganisatietraject al gauw 6 tot 8 maanden duurt. Wij kunnen dat aanzienlijk verkorten door onze diepgaande juridische kennis en brede financiële ervaring waardoor we snel kunnen handelen met goed onderbouwde beslissingen.

Met behulp van een in huis ontwikkeld proces bieden we snel inzicht in alle aspecten van een reorganisatie, zoals ontslagvolgordes, vergoedingen, herplaatsingsmogelijkheden en financiële scenario’s. Zo wordt in één oogopslag duidelijk wat het optimale scenario is, inclusief een kostenindicatie en exclusief  verrassingen achteraf.

decorative image

Fraude

Slachtoffer van fraude, corruptie of onrechtmatige concurrentie? Als bedrijf kunt u te maken krijgen met verschillende vormen van fraude, corruptie of onrechtmatige concurrentie. Fraudeurs, intern of extern, verdiepen zich in uw bedrijf en gebruiken deze informatie om hun slag te slaan.

 

Elke vorm van oplichting kan een grote impact hebben op uw organisatie. Het gaat niet alleen om het financiële aspect of de reputatieschade. Het gaat ook om het gevoel van regie en het terugwinnen daarvan. Dat betekent snel handelen in spoedeisende zaken. Op de Fraude website helpen we u hier graag bij.