nl/en

Dagelijks bestuur

Vastgoedontwikkeling & transacties

Bob Bekker

Advocaat,

Partner

decorative image

Over Bob

Bob Bekker heeft jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedtransacties en -ontwikkelingen, zowel ten aanzien van woning- als ten aanzien van utiliteitsbouw, binnenstedelijk en in uitleggebieden. Hij adviseert ontwikkelaars, aannemers, financiers, institutionele beleggers, family offices, private equity partijen, gemeenten en eindgebruikers. Bob begeleidt cliënten in complexe onderhandelingstrajecten, bij de totstandkoming van omvangrijke vastgoedtransacties, grootschalige gebiedsontwikkelingen en bijvoorbeeld bij de totstandkoming van een anterieure overeenkomst of samenwerkingsovereenkomsten met lokale overheden.

De inzet van Bob is over het algemeen en waar gewenst gericht op vermijding van geschillen, maar als dat nodig is of wenselijk, staat hij cliënten ook bij in procedures. Meestal met het oog op het forceren van een doorbraak en gebaseerd op bijna 25 jaar proceservaring. Bob is trusted advisor voor een aantal directies en raden van bestuur van grote vastgoedpartijen die hij al jaren adviseert. In dat kader wordt hem regelmatig verzocht mee te denken over strategische vastgoedvraagstukken en in te grijpen bij dreigende conflictsituaties. Ook treedt hij regelmatig op als bemiddelaar in conflicten.

Sinds 2011 is Bob verbonden aan Lexence en is sinds 1 juli 2021 lid van het dagelijks bestuur. Bob studeerde Nederlands recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam en werd in 1993 beëdigd als advocaat.

Internationale aanbevelingen

Legal 500 (2022): "The firm is able to handle the full life-cycle of real estate projects and has considerable experience in sale and purchases, development and redevelopment projects, zoning and public law, financings and civil notary services. Full-service firm, which is very pragmatic and efficient."
Legal 500 (2021): "They know how we work and comply to that."
Chambers (2021): "The lawyers have a very strong and in-depth knowledge throughout all real estate-related legal topics."
Legal 500 (2020): "High level of legal knowledge which is of use during transaction negotiations."
Legal 500 (2018): "Lexence’s ‘highly skilled’ practice provides ‘quick, clear and comprehensive advice’. ‘Smart, pragmatic problem-solver’ Tomas Steenmetser is ‘honest and humorous’; he co-heads the team with fellow leasing expert Ferry van Schoonhoven and transactions and development specialist Bob Bekker"
Chambers (2018): "Clients admire the 'excellent strategic capabilities' of the team, and commend the lawyers 'customer focus and broad knowledge of the legal aspects of real estate.' According to clients, the team is comprised of 'highly skilled and very responsive' lawyers, with 'good availability'."
Legal 500 (2017): "Tomas Steenmetser, Ferry van Schoonhoven and Bob Bekker head Lexence’s seven-partner team. Lease contract negotations are a particular strength, as are development-and-sale transactions."
Chambers (2017): "The real estate team is known for its well-regarded team with a strong focus on commercial leasing. Also provides advice on project development, financing and construction, with further strength in planning and environment work, litigation and property management."

Rechtsgebiedenregister Nederlandse Orde van Advocaten

Bob Bekker heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:
– Verbintenissenrecht

Deze registratie verplicht Bob Bekker elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Alle mensen van Vastgoedontwikkeling & transacties ontmoeten?