Over Lucas Stuurop

Lucas Stuurop heeft zich gespecialiseerd in het corporate arbeidsrecht. Zijn praktijk is daardoor nauw verweven met de M&A transactiepraktijk van Lexence, waarbinnen hij adviseert over alle arbeidsrechtelijke aspecten van fusies en overnames. Daarnaast drijft Lucas een zelfstandige arbeidsrechtpraktijk die zich begeeft op het snijvlak met het ondernemingsrecht, waarbij hij optreedt voor zowel Nederlandse en internationale ondernemingen en corporates. Lucas procedeert en adviseert onder meer op het gebied van het individueel en collectief ontslagrecht, concurrentie, overgang van onderneming, reorganisaties, medezeggenschap en de rechtspositie van statutair directeuren.

Lucas geeft regelmatig pro bono les in het vak recht op de IMC Weekendschool. Tevens is Lucas actief binnen de International Association of Young Lawyers (AIJA).

Sinds 2012 is Lucas werkzaam bij Lexence. Hij studeerde cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lucas is in 2012 beëdigd als advocaat.

Legal 500 (2021)
''Highly effective, knowledgeable and pragmatic legal team, consistently outperforming expectations.''
 • Legal 500 (2021): ''Highly effective, knowledgeable and pragmatic legal team, consistently outperforming expectations.''Highly effective, knowledgeable and pragmatic legal team, consistently outperforming expectations."

 • Chambers (2021): "Clients refer to the firm's pragmatism, one acclaiming its 'practical, hands-on approach'. Another client underlines its attentiveness, citing its 'quick turnaround'."

 • Lucas Stuurop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
  – Arbeidsrecht
  – Collectief ontslag
  – Internationaal arbeidsrecht
  – Medezeggenschap

  Deze registratie verplicht Lucas Stuurop elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.