Over Lucas Stuurop

Lucas Stuurop richt zicht op het arbeidsrecht in de ruimste zin van het woord, met een focus op het ondernemingsrecht. Zo adviseert en procedeert hij onder meer op het gebied van het individueel en collectief ontslagrecht, (non-)concurrentie, overgang van onderneming, reorganisaties, medezeggenschap, aandeelhoudersgeschillen, het ontslag van statutair directeuren, management B.V.’s, ZZP’ers en outsourcing.

Lucas geeft regelmatig pro bono les in het vak recht op de IMC Weekendschool.

Sinds 2012 is Lucas werkzaam bij Lexence. Hij studeerde cum laude af in de Rechtsgeleerdheid aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lucas is in 2012 beëdigd als advocaat.

 • Lucas Stuurop heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
  – Arbeidsrecht
  – Collectief ontslag
  – Internationaal arbeidsrecht
  – Medezeggenschap

  Deze registratie verplicht Lucas Stuurop elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.