expertise

Litigation

Het team

Zakelijke geschillen zijn helaas geen zeldzaamheid. Het litigation-team staat voor u klaar om de zaak te begeleiden. Onze pragmatische ‘smart litigation’ werkwijze garandeert een heldere strategie, gericht op het best haalbare resultaat. Waar mogelijk kiezen we zodanig (rechts)positie dat alsnog vrijwillig wordt voldaan of de zaak wordt geschikt. Zo nodig gaan we over tot procederen. Welke route het ook wordt, onze litigation-advocaten begeleiden u bij elke stap van een gerechtelijke procedure.

decorative image

Wat we doen

Litigation

Onze advocaten beschikken over specialistische kennis van het vermogensrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht (IPR) en burgerlijk procesrecht.

Nationale en internationale conflicten

We hebben ruime ervaring in het uitonderhandelen en uitprocederen van nationale en internationale geschillen. Dit doen wij in civiele procedures bij de Nederlandse rechter en in arbitrages volgens de regels van het NAI, ICC en UNCITRAL. Vanuit ons specialisme adviseren wij ondernemers, bedrijfsjuristen en collega-advocaten – al dan niet in second opinion. We beschikken over een sterk netwerk van data-analisten, economen en hoogleraren. Zo garanderen we een doortastende begeleiding in elke zaak; van handelsgeschil tot fraudeonderzoek.

wat onze klanten zeggen

"The lawyers are able to translate complexity to rather simple proportions and corresponding actions."
Chambers 2023