Over Rutger Aleva

Rutger Aleva is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, in het bijzonder fusies en overnames en corporate governance advies. Hij adviseert nationale en internationale ondernemingen en private equity investeerders over fusies en overnames, joint ventures, herstructureringen en diverse ondernemingsrechtelijke vraagstukken.

Rutger is sinds 2021 verbonden aan Lexence. Hij behaalde zijn bachelor Rechtsgeleerdheid en zijn master Privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam.