Over Max de Vreede

Max de Vreede houdt zich bezig met financieringstransacties en adviseert over financiële wet- en regelgeving. Hij richt zich op acquisitie- en vastgoed financieringstransacties en adviseert zowel nationale als internationale ondernemingen.

Sinds 2018 werkt Max bij Lexence. Hij behaalde in 2017 de master Privaatrecht (commerciële rechtspraktijk) aan de Universiteit van Amsterdam. Binnen deze master volgde Max de specialisaties ondernemingsrecht en financieel recht. Zijn bachelor Rechtsgeleerdheid heeft Max behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Max is beëdigd in 2018.