Over Anne Spaargaren

Anne Spaargaren is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en houdt zich bezig met commerciële en ondernemingsrechtelijke geschillenbeslechting in brede zin, met een accent op franchise en distributie.

Anne is mede-oprichter van de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP). Daarnaast is Anne lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

Sinds 2013 is Anne werkzaam bij Lexence. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam waar zij haar masters Privaatrecht en Strafrecht behaalde. In 2020 heeft Anne de postacademische specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie cum laude afgerond. Anne is in 2013 beëdigd als advocaat.

 • Anne Spaargaren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
  – Burgerlijk procesrecht
  – Litigation
  – Verbintenissenrecht
  – Agentuur en Distributie

  Deze registratie verplicht Anne Spaargaren elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.