Over Anne Spaargaren

Anne Spaargaren richt zich op commerciële geschillenbeslechting in brede zin, met een accent op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en franchise & distributie.

Anne is mede-oprichter en bestuurslid van de Vereniging Jonge Procesadvocaten (VJP). Daarnaast is Anne lid van de Vereniging Corporate Litigation en de Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA).

Sinds 2013 is Anne werkzaam bij Lexence. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Amsterdam waar zij haar masters Privaatrecht en Strafrecht behaalde. Anne is in 2013 beëdigd als advocaat.

 • Anne Spaargaren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden geregistreerd:
  – Burgerlijk procesrecht
  – Litigation
  – Verbintenissenrecht
  – Agentuur en Distributie

  Deze registratie verplicht Anne Spaargaren elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.