nl/en
Publicatie

Payrolldefinitie zal leiden tot onduidelijkheid en onzekerheid in de uitzendsector

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceert per 1 januari 2020 in artikel 7:692 BW een definitie voor payroll. Belangrijker: hierdoor worden verschillende driehoeksrelaties niet langer onder het lichte(re) uitzendregime van artikel 7:690 en 7:691 BW geschaard. De regering probeert hierdoor oneerlijke concurrentie op arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Een te billijken standpunt, maar de introductie van de payrolldefinitie past moeilijk in de vaak complexe(re) uitzendsector en zal tot rechtsonzekerheid leiden. Klik hier om het artikel te downloaden.

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: