Publicatie

Het concurrentiebeding in de beëindigingsovereenkomst

14 april 2017 – Het is dagelijkse kost in de arbeidsrechtpraktijk: het sluiten van overeenkomsten ter beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In de beëindigingsovereenkomst wordt vastgelegd onder welke voorwaarden de beëindiging van de arbeidsovereenkomst plaatsvindt. De beëindigingsovereenkomst ziet uiteraard op de einddatum van de arbeidsovereenkomst en de beëindigingsvergoeding, maar vaak ook op een concurrentie- en/of relatiebeding. Klik hier om het artikel te downloaden.

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: