nl/en
Publicatie ⸱ 03-11-2014

Wat u moet weten over de Wet werk en zekerheid

3 november 2014 – Over enkele maanden treedt de Wet werk en zekerheid (WWZ) in werking. Hierdoor worden grote delen van het arbeidsrecht fundamenteel gewijzigd. Niet baanzekerheid, maar werkzekerheid komt centraal te staan in het arbeidsmarktbeleid. Voor werkgevers en HR-managers gaat er het nodige veranderen. In deze bijdrage bespreken we kort de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015, ten aanzien van de proeftijd, het concurrentiebeding en de aanzegplicht.

Het kabinet streeft met de Wet werk en zekerheid (WWZ) naar een nieuw evenwicht tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, waarbij de tweedeling op de arbeidsmarkt tussen mensen met een vaste baan en flexwerkers wordt verminderd. Een deel van de wijzigingen treedt per 1 januari 2015 in werking; de rest volgt op 1 juli 2015. De WWZ wijzigt het arbeidsrecht op verschillende onderdelen, zoals de bedenktermijn, ketenregeling, ontslagroute en transitievergoeding. Hieronder zetten we kort de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2015 uiteen.

Aanzegplicht

De WWZ introduceert een aanzegverplichting voor werkgevers bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. Werkgevers zijn vanaf 1 januari 2015 verplicht de werknemer uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst schriftelijk te informeren of de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet, en zo ja, onder welke voorwaarden. Werkgevers doen er verstandig aan om duidelijke herinneringsacties te administreren, omdat ze bij het niet of niet tijdig voldoen aan deze verplichting een financiële vergoeding ter hoogte van een maandsalaris verschuldigd zijn. Dit geldt voor alle contracten die eindigen op of na 1 februari 2015.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding kan vanaf 1 januari 2015 niet zonder meer worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij tijdelijke dienstverbanden is het alleen nog mogelijk indien sprake is van een zwaarwegend bedrijfs-/dienstbelang en dit bij het concurrentiebeding schriftelijk wordt overeengekomen. Voor de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verandert er niets. Deze beperking geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 worden aangegaan.

Proeftijdbeding

De mogelijkheid een proeftijdbeding op te nemen bij arbeidsovereenkomsten van een half jaar of korter, komt te vervallen. Deze beperking geldt voor alle arbeidsovereenkomsten die op of na 1 januari 2015 worden aangegaan. Wij zullen u in de komende maanden regelmatig informeren over de de Wet werk en zekerheid, waaronder de wijzigingen per 1 juli 2015

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 05-06-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 5)
Blogreeks ⸱ 05-06-2024
Wereldmilieudag: een plek voor de natuur aan de onderhandelingstafel?
Blog ⸱ 04-06-2024
Morele verantwoordelijkheid in bedrijven: werknemersprivacy vanuit een juridisch perspectief
Interview ⸱ 31-05-2024
Advocaten Jan-willem Raadgever en Michiel de Wit in gesprek met VG Visie
Recente zaak ⸱ 22-05-2024
Lexence heeft Heineken geadviseerd bij het investeren in een minderheidsbelang in de Amsterdamse drankproducent Stëlz
Recente zaak ⸱ 16-05-2024
Lexence heeft IceLake Capital geadviseerd bij de overname van D. van der Steen.
Recente zaak ⸱ 13-05-2024
Lexence heeft Nuts Groep B.V. geadviseerd bij de overnames van De Energiebespaarders B.V. en Building Blocks Energy B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 13-05-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 4)
Whitepaper ⸱ 07-05-2024
Juridische aspecten van een cao
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 29-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 3)
Podcast ⸱ 26-04-2024
Het is opvallend hoeveel logistiek dienstverleners worden overgenomen in Nederland
Blog ⸱ 25-04-2024
De CSDDD is een feit
Recente zaak ⸱ 24-04-2024
Lexence heeft Expandable Healthcare B.V. geadviseerd bij de fusie met JMP Medical
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Alle berichten