Wet werk en zekerheid

Door de komst van de Wet werk en zekerheid (WWZ) zijn grote delen van het arbeidsrecht fundamenteel gewijzigd. Om u te ondersteunen bij deze veranderingen heeft Lexence een website over de WWZ: wwzproof.nl. Hierin zijn relevante wetteksten, de belangrijkste wijzigingen en praktische tools samengebracht in één website.

Praktische tools helpen werkgevers en HR-managers op weg

De Wet werk en zekerheid brengt grote veranderingen met zich mee voor de arbeidsrechtpraktijk. Om de praktijk hierin tegemoet te komen heeft Lexence een aantal tools ontwikkeld. Hiermee kunnen werkgevers controleren hoe bepaalde arbeidsrechtelijke zaken uitpakken binnen de WWZ. De tool geeft antwoord op de vraag of een procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk en/of noodzakelijk is en tot welke instantie men zich vervolgens moet wenden. Ook berekent men eenvoudig de hoogte van de transitievergoeding of kunt u controleren of uw concurrentiebeding WWZ proof is.

Kortom: wwzproof.nl biedt naast informatie over de WWZ tevens een concrete vertaling naar de praktijk.

Chambers (2018)
''Clients highlight the firm's 'unique approach and broad knowledge,' saying: 'They know how to deal with the law but can also handle matters in a unique and creative way and are transparent in outlining risks and opportunities.' Others describe the service as 'precise and quick'.''
<br />
<b>Notice</b>:  Undefined variable: caption in <b>/var/www/html/lexence.com/releases/20180619083338/wp-content/themes/lexence/shortcodes/quote-text/template.php</b> on line <b>33</b><br />

Integriteit, corruptie en fraude

Zo’n drie op de vier bedrijven worden getroffen door economische criminaliteit. Een derde van de gevallen wordt door toeval ontdekt. Bovenaan staat diefstal van geld, goederen of fraude, gevolgd door diefstal van informatie en een snelle stijger is cybercriminaliteit. En er is sprake van een toename in aantal en het financieel belang ervan. Hoe doet u onderzoek bij een vermoeden van corruptie? Hoe voorkomt u dat mensen buiten hun boekje gaan? Is een gedragscode afdoende? En hoe zorgt u dat compliance hoog in het vaandel blijft staan?

Fraude is een niet te onderschatten thema, zo merken de experts van Lexence in hun dagelijkse praktijk. Daarom is Lexence een samenwerkingsverband aangegaan met Hoffmann en GGN. Onder de noemer Fraude.nl wordt er een integrale oplossing geboden bij bedrijfsfraude. Fraude.nl helpt met onderzoek, juridische ondersteuning en asset tracing & recovery. Daardoor kunnen we snel en krachtig optreden tegen bedrijfsfraude en de (financiële) impact op uw bedrijf zo veel mogelijk beperken.

Het team van Arbeidsrecht

Interesse of vragen?

Heeft u een vraag voor het arbeidsrecht team?
Neem contact met ons op.

Telefoonnummer +31 20 5736 736