Relevante ervaring
  • advisering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling in financieel zwaar weer;
  • vertegenwoordiging van een bestuurder van een failliete vastgoedonderneming in een aansprakelijkheidsprocedure ingesteld door een onbetaald gebleven schuldeiser;
  • advisering van een woningcorporatie in verband met de onbehoorlijke taakvervulling van haar bestuurder;procederen tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een geschil over de verzekeringsdekking;
  • procederen tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een geschil over de verzekeringsdekking; en
  • vertegenwoordiging van een trustbestuurder in een door aandeelhouders geïnitieerde enquête- en aansprakelijkheidsprocedure.