Bestuurders-aansprakelijkheid

Bestuurders (en toezichthouders) worden regelmatig persoonlijk aangesproken tot schadevergoeding: door de onderneming waarvan zij bestuurder waren op grond van onbehoorlijke (bestuurs)taakvervulling; door schuldeisers van de onderneming vanwege onrechtmatige behandeling; of door de curator wegens kennelijk onbehoorlijk bestuur in geval van faillissement van de onderneming. De litigation advocaten van Lexence hebben ruime ervaring in het adviseren en procederen over bestuurdersaansprakelijkheid en de verzekering daarvan. Zij treden op voor verzekeraars, ondernemingen en individuele bestuurders (en toezichthouders).

decorative image

Relevante ervaring

  • advisering van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht van een grote zorginstelling in financieel zwaar weer;
  • vertegenwoordiging van een bestuurder van een failliete vastgoedonderneming in een aansprakelijkheidsprocedure ingesteld door een onbetaald gebleven schuldeiser;
  • advisering van een woningcorporatie in verband met de onbehoorlijke taakvervulling van haar bestuurder;procederen tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een geschil over de verzekeringsdekking;
  • procederen tegen een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekeraar in verband met een geschil over de verzekeringsdekking; en
  • vertegenwoordiging van een trustbestuurder in een door aandeelhouders geïnitieerde enquête- en aansprakelijkheidsprocedure.

 

Onze rechtsgebieden binnen Litigation