Relevante ervaring
  • advies en bijstand van diverse franchisegevers over beëindiging en afwikkeling  franchiseovereenkomst, o.a. wegens structureel verlieslatende exploitatie, tekortkomingen in de nakoming en anticipatory breach;
  • bijstand franchisegever in opzet franchisenetwerk;
  • advies aan distributeur over exclusiviteit van (mondelinge) distributieovereenkomst met internationaal privaatrechtelijke aspecten;
  • advisering franchisegever over opzet geschillenbeslechtingsmechanisme in verband met bindende goodwill vaststelling; en
  • bijstand franchisenemer in contractueel geschil met franchisegever over de omvang van het toegekende verzorgingsgebied.