Franchise & distributie

De litigation advocaten van Lexence beschikken over specialistische kennis op het gebied van franchise en distributie. Zij staan regelmatig franchisegevers en distributeurs bij in het managen van hun (franchise)netwerk (reorganisatie, beëindiging, formulewijziging) en het oplossen van conflicten met individuele franchisenemers of afnemers. Ook adviseren zij regelmatig over franchise- en distributieovereenkomsten, conditiestelsels, de opzet van franchiseverenigingen en precontractuele verplichtingen (waaronder prognoses).

decorative image

Relevante ervaring

  • advies en bijstand van diverse franchisegevers over beëindiging en afwikkeling  franchiseovereenkomst, o.a. wegens structureel verlieslatende exploitatie, tekortkomingen in de nakoming en anticipatory breach;
  • bijstand franchisegever in opzet franchisenetwerk;
  • advies aan distributeur over exclusiviteit van (mondelinge) distributieovereenkomst met internationaal privaatrechtelijke aspecten;
  • advisering franchisegever over opzet geschillenbeslechtingsmechanisme in verband met bindende goodwill vaststelling; en
  • bijstand franchisenemer in contractueel geschil met franchisegever over de omvang van het toegekende verzorgingsgebied.

Onze rechtsgebieden binnen Litigation