Relevante ervaring
  • bijstand van financiële dienstverlener in verschillende straf-, civiel- en tuchtrechtelijke procedures over fraude in dienstbetrekking;
  • voeren van diverse procedures in verband met pallet- en emballagefraude door werknemers;
  • het leggen van conservatoir bewijsbeslag op fraudebescheiden, waaronder (digitale) bankafschriften, en het afdwingen van inzage in de beslagen documentatie in kort geding;
  • bijstand van diverse bestuurders in forensisch onderzoek naar (faillissements)fraude;
  • bijstand managementteam in fraudeonderzoek over omzetmanipulatie in de telecomsector.