Relevante ervaring
  • procederen tegen een belastingadvies- en accountantskantoor wegens onvolledige en onjuiste advisering over een bedrijfsovername;
  • voeren van tuchtrechtelijke procedure in een fraudezaak tegen notaris wegens passeren van akte waarbij vermogensbestanddelen aan verhaal door schuldeisers werden onttrokken;
  • procederen tegen een advocatenkantoor wegens een beroepsfout bestaande uit het in een faillissement nalaten (tijdig) een vordering ter verificatie in te dienen;
  • advisering van een onderneming in verband met een door een accountantskantoor opgestelde jaarrekening die fundamentele fouten bevatten.