Beroepsaansprakelijkheid & tuchtrecht

De litigation advocaten van Lexence zijn gespecialiseerd in beroepsaansprakelijkheid en tuchtrecht. Het litigation team wordt regelmatig geïnstrueerd om op te treden voor of tegen advocaten, notarissen, belastingadviseurs, accountants, makelaars en rentmeesters. De ruime ervaring om zowel voor (verzekeraars van) verwerende als eisende partijen op te treden resulteert in een heldere analyse en een pragmatische strategie.

decorative image

Relevante ervaring

  • procederen tegen een belastingadvies- en accountantskantoor wegens onvolledige en onjuiste advisering over een bedrijfsovername;
  • voeren van tuchtrechtelijke procedure in een fraudezaak tegen notaris wegens passeren van akte waarbij vermogensbestanddelen aan verhaal door schuldeisers werden onttrokken;
  • procederen tegen een advocatenkantoor wegens een beroepsfout bestaande uit het in een faillissement nalaten (tijdig) een vordering ter verificatie in te dienen;
  • advisering van een onderneming in verband met een door een accountantskantoor opgestelde jaarrekening die fundamentele fouten bevatten.

 

Onze rechtsgebieden binnen Litigation