Commerciële contracten

De litigation advocaten van Lexence zijn bedreven in het voorkomen en beslechten van geschillen over commerciële contracten, zoals koopovereenkomsten, opdrachtovereenkomsten (aanneming van werk) en samenwerkingsovereenkomsten.

Het litigation team procedeert regelmatig op het gebied van commerciële- en handelscontracten in diverse branches (detailhandel, bouw en vastgoed, verzekering, filmindustrie, metaalindustrie en telecom). Partijen die door het litigation team worden bediend, zijn onder meer vooraanstaande mediaondernemingen, installatiebedrijven, ICT-bedrijven en financiële dienstverleners.

decorative image

Relevante ervaring

  • bijstand in geschillen ten aanzien van implementatie van software ten behoeve van zowel softwareleveranciers als opdrachtgevers;
  • bijstand van een staalproducent in een contractueel geschil over renovatiewerkzaamheden aan technische installaties;
  • advies en bijstand bij de beëindiging van een duurovereenkomst ten behoeve van een mediaonderneming;
  • advies en bijstand ten aanzien van de uitwinning van zekerheden (pand/hypotheek) ten behoeve van financiële dienstverleners;
  • advies en bijstand terzake de nakoming van een sponsorovereenkomst ten behoeve van een mediaonderneming.

Onze rechtsgebieden binnen Litigation