nl/en

Overnamegeschillen

Bedrijfsovernames leiden regelmatig tot geschillen: over het al dan niet onrechtmatig afbreken van onderhandelingen, inbreuken op door de verkoper gegeven garanties, de verschillende uitleg van contractuele bepalingen of de vaststelling van overnamebalansen.

De advocaten uit het litigation team worden regelmatig ingeschakeld door ondernemingen, private equity investeerders en financiële instellingen voor advies en bijstand in overnamegeschillen, vóór of na effectuering van de deal.

decorative image

Relevante ervaring

  • bijstand van een telecommunicatiebedrijf in een procedure over de vraag of een beursgang kwalificeerde als de bij aandeelhoudersovereenkomst overeengekomen “IPO”;
  • bijstand van handelsonderneming in een procedure over de vaststelling van een overnamebalans en de afwikkeling van een bedrijfsverkoop;
  • bijstand van een private equity investeerder bij de incasso van een break fee, verschuldigd in verband met een afgeketste overname;
  • bijstand overnemende partij in een procedure waarin wijziging van de overnameovereenkomst op grond van dwaling werd gevorderd;
  • diverse adviezen en procedures over garantie-, vrijwaring- en escrow claims.

 

Onze rechtsgebieden binnen Litigation