Over Litigation

Procesrecht wordt ook wel formeel recht genoemd, of het Engelse ‘litigation’. Het procesrecht omschrijft de wet- en regelgeving van de zaken in een gerechtelijke procedure en is onder te verdelen in meerdere rechtsvormen. Onze advocaten procesrecht beschikken over specialistische kennis van het vermogensrecht, ondernemingsrecht, internationaal privaatrecht (IPR) en burgerlijk procesrecht.

Advocaat voor nationale en internationale conflicten

De litigation advocaten van Lexence hebben ruime ervaring in het uitonderhandelen (doorpraten) en uitprocederen van nationale en internationale geschillen. Dit doen wij in civiele procedures voor de rechterlijke instanties in Nederland en in arbitrages volgens de regels van het NAI, ICC en UNCITRAL. Op deze gebieden adviseren onze advocaten ondernemers, bedrijfsjuristen en collega advocaten – al dan niet in second opinion.

Ons litigation team beschikt over een uitgebreid netwerk van data-analisten, economen en hoogleraren. De efficiënte bezetting van iedere zaak is hierdoor gewaarborgd, van handelsgeschil tot fraudeonderzoek.

Overleg
Chambers (2019)
''According to clients, the team offers 'the right balance between in-depth legal knowledge and a pragmatic approach'. Clients also appreciate the firm's 'clear and hands-on approach'.''

Interesse of vragen?

Heeft u een vraag voor het litigation team?
Neem contact met ons op.

Telefoonnummer +31 20 5736 736