Lexence

Terhandstelling DNR en financiële afwikkeling bij tussentijdse beëindiging

15 mei 2020 – Stichting X is eigenaar van een beschermd monument. Ten behoeve van de restauratie van het monument heeft de Stichting een opdracht gegeven aan Architect (volgens Architect: onder vigeur van de DNR). De opdracht wordt door de Stichting tussentijds beëindigd. Over de hierop volgende financiële afwikkeling wordt door partijen geprocedeerd. In eerste aanleg wijst de rechtbank een beperkt deel van het gevorderde bedrag toe, namelijk alleen het honorarium voor zover dat ziet op de uitgevoerde ‘deelwerkzaamheden 3 t/m 5’. Architect gaat in hoger beroep, waar onder de meer de orde komt wat de gevolgen zijn van het niet-terhandstellen van de DNR. Ook wordt ingegaan op de financiële afwikkeling conform de DNR.

Hugo Goedegebure, advocaat vastgoed, schreef hier een artikel over in ‘Actualiteiten Bouwrecht’ van het Instituut voor Bouwrecht. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Key contacts Hugo Goedegebure
Expertise Huurrecht
Reading time < 1 min leestijd