Publicatie

Is uw onderneming klaar voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)?

19 december 2019 – Op 1 januari 2020 treedt de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in werking. Deze wet bevat maatregelen ten aanzien van de huidige wetgeving op het terrein van het ontslagrecht, flexibele arbeid en de Werkloosheidswet (WW). De overheid tracht op deze wijze de kloof tussen vaste contracten en flexibele arbeid te verkleinen. De arbeidsrechtadvocaten van Lexence hebben een handige checklist gemaakt, zodat u kunt controleren of uw onderneming klaar is voor de WAB.

Expertise

Ondernemingsrecht

Annejet

Balm
Checklist Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Vanaf 1 januari 2020:

 • Gaat u een hogere WW-premie betalen voor werknemers die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Dus zorg dat uw administratie in orde is. Wanneer u werknemers in dienst heeft op basis van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd welke inmiddels is overgegaan naar een dienstverband voor onbepaalde tijd, dient u dit schriftelijk vast te leggen in een addendum op de arbeidsovereenkomst. U heeft hiervoor tot uiterlijk 31 maart 2020 de tijd voor.
 • Hebben oproepkrachten die 12 maanden of langer in dienst zijn recht op een aanbod voor een vaste arbeidsduur op basis van het gemiddeld aantal gewerkte uren over het voorafgaande jaar.
  • Dit aanbod dient u vóór 1 februari 2020 te doen.
 • Moet u een oproepkracht minimaal 4 dagen voor aanvang van het werk schriftelijk oproepen.
  • Dit mag elektronisch: via email of telefonisch per sms of whatsapp dus breng uw processen up-to-date.
 • Hebben payrollwerknemers recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers van het bedrijf waar zij ter beschikking worden gesteld.
  • Bent u payrollondernemer? Zorg dat uw payrollwerknemers de juiste arbeidsvoorwaarden ontvangen, inclusief pensioen houd er rekening mee dat het fase-systeem niet meer mag worden toegepast en dat het uitzendbeding komt te vervallen. Dit geldt ook voor de langere uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting;voor de ketenregeling geldt overgangsrecht.
  • Huurt u payrollkrachten in? Let op dat u de in uw onderneming geldende arbeidsvoorwaarden bekend maakt aan het payrollbedrijf.
 • Wordt de transitievergoeding opgebouwd vanaf de aanvang van het dienstverband in plaats van na twee jaar.
  • Bereken aan de hand van onze transitietool eenvoudig de transitievergoeding.

Klik op de visual voor grote weergave om te printen.

Checklist WAB 2020-verkleind

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: