BENT U AL VOORBEREID OP DE WET BESCHERMING KLOKKENLUIDERS?

28 juni 2021 – Europese lidstaten dienen uiterlijk 17 december 2021 de Richtlijn (EU) 2019/1937 inzake de bescherming van klokkenluiders op te nemen in hun nationale wetgeving. Eind mei stemde de ministerraad daarom in met een wetsvoorstel dat klokkenluiders in Nederland een sterkere positie geeft.

Expertise

Ondernemingsrecht

Frank

ter Huurne

Jordi

Rosendahl

De richtlijn kent meerdere uitwerkingen. Zo wordt de rechts- en bewijspositie van klokkenluiders versterkt en ook omvat de richtlijn extra verplichtingen voor werkgevers. Werkgevers met meer dan vijftig werknemers in dienst zijn bijvoorbeeld verplicht een interne meldregeling in te richten, die voldoet aan de vereisten in de wet.

Van belang is dat uw onderneming een goede gedragscode en meldregeling heeft, evenals een vangnet van vertrouwenspersonen, een meldsysteem en onderzoeksprocedures. Voor de implementatie of wijziging van de interne meldregeling voor klokkenluiders is instemming van de ondernemingsraad vereist. Het is voor werkgevers dan ook van belang dat zij tijdig met een interne meldregeling aan de slag gaan.

Lexence assisteert u graag bij het opzetten en implementeren van een goede interne meldstructuur, met daarbij onder andere aandacht voor de meldregeling, het vormgeven van een 24/7 meldfunctie, het instemmingstraject bij de ondernemingsraad en het doen van onderzoek naar aanleiding van meldingen.

Hebt u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met Frank ter Huurne of Jordi Rosendahl. Zij staan u graag te woord.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: