Publicatie

Wie moet de energiebesparingsplicht uitvoeren? De huurder of de verhuurder?

30 juni 2021 – Op 10 december 2020 heeft de (demissionair) Minister van Economische Zaken en Klimaat, mede namens de Minister van Binnenlandse Zaken, de Tweede Kamer geïnformeerd over de verbreding en verbetering van de energiebesparingsplicht. De energiebesparingsplicht wordt als een belangrijk middel gezien om de klimaatdoelstellingen te behalen. Daarom wordt de huidige energiebesparingsplicht, zoals opgenomen in art. 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer gecontinueerd en aangevuld met de verplichting voor bedrijven om ook andere CO2-reducerende maatregelen te nemen waarvan de terugverdientijd binnen de vijf jaar valt.

Het is voor huurders en verhuurders vaak lastig om op voorhand te bepalen wie van hen deze energiebesparende maatregelen dient te nemen. In dit artikel, gepubliceerd in Tijdschrift voor Huurrecht Bedrijfsruimte, bespreken Vincent Boumans en Maaike Faase de werking en reikwijdte van art. 2.15 van het Activiteitenbesluit milieubeheer inzake de verplichting om energiebesparende maatregelen te nemen. Ook gaan zij nader in op de doorwerking van deze publiekrechtelijke verplichting in de huurder-/verhuurdersrelatie met betrekking tot bedrijfsruimten. Tot slot wordt er kort vooruit geblikt op wat verwacht kan worden van de verbreding van de energiebesparingsplicht. Download hier het volledige artikel.

 

Expertise

Vastgoedrecht

Vincent

Boumans

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: