Over Maaike Faase

Maaike Faase is gespecialiseerd in het omgevingsrecht. Zij ondersteunt in zaken over bestemmingsplannen, vergunningen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Daarnaast is zij betrokken bij vraagstukken met betrekking tot energietransitie en duurzaamheid.

Sinds 2018 is Maaike werkzaam bij Lexence. Zij studeerde Rechtsgeleerdheid aan de Universiteit Leiden, waar zij vervolgens ook de master Staats- en bestuursrecht haalde. Maaike werd in 2019 beëdigd als advocaat.