Lexence

Whitepaper: het uitkeringsverbod op bonussen en dividend onder de now

26 Februari 2021 – In deze whitepaper bespreken Jordi Rosendahl en Daniëlle Baveco het Uitkeringsverbod onder de NOW 1.0, 2.0 en 3.0 en de consequenties indien dit verbod wordt overtreden. Lees hier de whitepaper.

Het COVID-19 virus (het coronavirus) en de maatregelen die door overheden wereldwijd worden opgelegd tegen de verdere verspreiding daarvan hebben grote invloed op de economie. Veel bedrijven zien de vraag naar hun producten en/of diensten teruglopen, met directe gevolgen voor de omzet. Om te voorkomen dat bedrijven op bedrijfseconomische gronden massaal afscheid nemen van personeel heeft de Nederlandse regering verschillende (elkaar opvolgende) tijdelijke Noodmaatregelen Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) ingevoerd.

NOW is gericht op baanbehoud door het omzetverlies van een onderneming (gedeeltelijk) te compenseren. Hoewel de NOW-regelingen bepalen dat het doel is werkgevers tegemoet te komen voor omzetverlies als gevolg van een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden, hoeft door de werkgever geen directe link tussen het coronavirus en het omzetverlies te worden aangetoond. Iedere werkgever met ten minste twintig procent omzetverlies komt in aanmerking voor subsidie.

Wel zijn de voorwaarden van de NOW-regelingen (in meer of mindere mate) verschillend. Eén van die voorwaarden is het verbod voor werkgevers die gebruik maken van NOW om over 2020 (en deels over 2021) bonussen en/of dividend uit te keren dan wel eigen aandelen in te kopen, het zogenaamde Uitkeringsverbod. In deze whitepaper wordt ingegaan op het Uitkeringsverbod.

Dossiers Dossiers
Expertise Arbeidsrecht
Leestijd < 1 min leestijd
Dossiers