Lexence

Whitepaper - De rol van de ondernemingsraad bij de Wet arbeidsmarkt in balans

Wat moet u als lid van de ondernemingsraad weten over de WAB?

Als lid van de ondernemingsraad bent u bij uitstek in staat om invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming binnen uw onderneming. Hiertoe heeft de ondernemingsraad adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en natuurlijk ook het recht op informatie. De ondernemingsraad dient in principe alle informatie te ontvangen die nodig is om zijn taken uit te oefenen. In deze whitepaper leest u onder andere:

  • Wat er is veranderd;
  • Waarom de WAB relevant is voor de ondernemingsraad;
  • Tips voor de ondernemingsraad;

Klik hieronder op de downloadbutton om de whitepaper te downloaden.

Key contacts Annejet Balm
Expertise Arbeidsrecht
Reading time < 1 min leestijd

Informatie over de auteur

Deze whitepaper is geschreven door Annejet Balm, advocaat en partner bij Lexence. Annejet procedeert en adviseert op alle belangrijke gebieden van het arbeidsrecht, waaronder het individueel en collectief ontslagrecht, reorganisaties, medezeggenschap en overgang van onderneming. Zij is gespecialiseerd in arbeidsongeschiktheid, uitzend- en detacheringsconstructies alsmede privacy op de werkvloer.