nl/en
Whitepaper ⸱ 04-07-2019

Whitepaper Arbeidsrelaties – Het belemmeringsverbod

Jordi Rosendahl, advocaat en partner bij Lexence, schrijft een reeks whitepapers over (flexibele) arbeidsrelaties. Deze whitepaper gaat over het belemmeringsverbod. Aan bod komen onder andere de volgende onderwerpen:

  • Bedreiging voor het verdienmodel;
  • Uitzenden en detacheren;
  • Verhouding betrokken partijen bij uitzenden en detacheren;
  • Het belemmeringsverbod;
  • Handvatten om het verdienmodel te beschermen.

Klik hier om de whitepaper te downloaden.

Expertise

Ondernemingsrecht

Jordi

Rosendahl

Bedreiging voor het verdienmodel

De organisatie van werk verandert. Verschillende trends, ontwikkelingen en instituties beïnvloeden de manier waarop arbeidsrelaties worden vormgegeven.[1] In toenemende mate vindt een flexibilisering van de arbeidsmarkt plaats.

Zoals in mijn eerdere whitepapers over arbeidsrelaties al aan de orde kwam, wordt in de praktijk veel gebruikgemaakt van het uitzenden en detacheren van arbeidskrachten. Het verdienmodel van ondernemingen die personeel uitzenden of detacheren is vrijwel altijd gebaseerd op een marge die bovenop de kostprijs bij de opdrachtgever in rekening wordt gebracht.

Een bedreiging voor dit verdienmodel is de mogelijkheid voor opdrachtgevers om de door haar ingeleende arbeidskrachten in dienst te nemen. Anders dan in andere sectoren is het ondernemingen die uitzenden en/of detacheren niet toegestaan om de werknemer te belemmeren in dienst te treden bij de opdrachtgever. Dit wordt het belemmeringsverbod genoemd. Het belemmeringsverbod is opgenomen in de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi).

In deze whitepaper wordt ingegaan op dit belemmeringsverbod en de mogelijkheden voor ondernemingen die uitzenden en/of detacheren om toch hun verdienmodel te beschermen. Daartoe wordt allereerst in hoofdstuk 2 uitgelegd welke plaats uitzenden en detacheren innemen in de wet en hoe de verschillende partijen die betrokken zijn bij uitzenden en detacheren zich tot elkaar verhouden. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het belemmeringsverbod zoals opgenomen in de Waadi. Hoofdstuk 4 geeft vervolgens handvatten voor de praktijk om het verdienmodel van ondernemingen die uitzenden en/of detacheren zo goed mogelijk te beschermen. Als lid van de ondernemingsraad bent u bij uitstek in staat op invloed uit te oefenen op het beleid en de besluitvorming binnen uw onderneming. Hiertoe heeft de ondernemingsraad adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en natuurlijk ook het recht op informatie. De ondernemingsraad dient in principe alle informatie te ontvangen die nodig is om zijn taken uit te oefenen.

 

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op:

decorative image
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 15-04-2024
Werknemers- en managementparticipaties: the way to go (deel 2)
Blog ⸱ 10-04-2024
Nieuw btw vastgoedbesluit, wat verandert er per 1 januari 2025?
Blogreeks Wkb ⸱ 09-04-2024
Aansprakelijkheid van de aannemer onder de Wet kwaliteitsborging – deel 2: stellen en bewijzen
Podcast ⸱ 09-04-2024
Podcast Jong Juridisch – De rechten en plichten van huurders en verhuurders
Blog ⸱ 03-04-2024
Is het toegestaan om mobiel telefoongebruik op kantoor te verbieden?
Recente zaak ⸱ 03-04-2024
Lexence heeft Den Hartogh Holding B.V. geadviseerd bij hun overname van alle aandelen in het kapitaal van H&S Group B.V.
Blogreeks Managementparticipatie ⸱ 02-04-2024
Werknemers – en managementparticipaties: the way to go
Kantoornieuws ⸱ 27-03-2024
Wederom waardering van onze klanten in de Legal 500 2024 editie
Blog ⸱ 27-03-2024
Workation: werken met zicht op zee
Recente zaak ⸱ 20-03-2024
Lexence heeft Waterland Private Equity geadviseerd bij de acquisitie van de NFP Groep.
Infosheet ⸱ 18-03-2024
Grensoverschrijdend gedrag: Do’s en don’ts voor een effectieve aanpak
Recente zaak ⸱ 15-03-2024
Lexence heeft Röko AB geadviseerd bij de koop van 85% van de aandelen in Baymax B.V.
Kantoornieuws ⸱ 15-03-2024
Trots op onze rankings in Chambers Europe 2024
Blogreeks ⸱ 14-03-2024
Ben ik als bestuurder eerder aansprakelijk vanwege de ESG-wetgeving?
Blog ⸱ 11-03-2024
Illegale onderverhuur: 5 aandachtspunten voor eigenaren van huurwoningen
Alle berichten