Publicatie

Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

29 juni 2022 – Vorige week heeft de Eerste Kamer ingestemd met de inwerkingtreding van het wetsvoorstel tot implementatie van EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden per 1 augustus 2022.

Het is belangrijk om te controleren of je als werkgever voldoet aan de informatieverplichtingen die deze nieuwe wet oplegt richting het personeel. Hiernaast is het goed om op de hoogte te zijn van de wijzigingen rondom het nevenwerkzaamhedenbeding, studiekostenregelingen en de mogelijkheid voor werknemers om een verzoek tot meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te doen.

Een overzicht van de wijzigingen kunt u hier lezen.

Heb je verdere vragen of wil je hulp bij het aanpassen van de model arbeidsovereenkomst en/of andere interne stukken, laat het ons weten.

Expertise

Arbeidsrecht

Anneke

Nijk

Floor

Damen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: