nl/en
Publicatie

Werking van exoneratiebedingen bij meerpartijenverhoudingen

15 januari 2020 – Tijdens de uitvoering van dakdekkerswerkzaamheden aan een supermarkt ontstaat brand. Naar aanleiding hiervan entameren de eigenaar en de huurder van het pand (beide behorend tot hetzelfde supermarktconcern) gezamenlijk een procedure tegen de hoofdaannemer en de onderaannemer. Gedaagden beroepen zich beiden op een exoneratiebeding in de tussen de eigenaar en de hoofdaannemer gesloten aannemingsovereenkomst. Na de beantwoording van de vraag of sprake is van een onrechtmatige daad, gaat de rechtbank in op de vraag of gedaagden zich kunnen beroepen op het exoneratiebeding en (zo ja) jegens wie.

Download het volledige artikel ‘Werking van exoneratiebedingen bij meerpartijenverhoudingen’ dat door Hugo Goedegebure is gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Expertise

Vastgoedrecht

Hugo

Goedegebure

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: