Lexence

Vorderen schadevergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid

12 september 2019 – De gemeente Bunschoten verkoopt aan eiseres een stuk snippergroen voor gebruik als tuin. De gemeente veronderstelt hierbij aanvankelijk dat het gebruik van het stuk snippergroen als tuin onder de bestemming ‘Groen’ was toegestaan. Uit door de gemeente ingewonnen extern advies volgt na overdracht evenwel dat dit niet is toegestaan. De gemeente doet vervolgens aan koper een riant voorstel voor terugkoop, maar dit wordt door koper afgewezen. Koper maakt in rechte aanspraak op schadevergoeding (bestaande uit waardevermindering van het huis), maar ziet haar vordering, als gevolg van een beroep van de gemeente op de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid, afgewezen.

Download het volledige artikel ‘Vorderen schadevergoeding in strijd met redelijkheid en billijkheid’ dat door Hugo Goedegebure is gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Zakenman die krant leest
Contactpersonen Hugo Goedegebure
Expertise Vastgoedontwikkeling en transacties
Leestijd < 1 min leestijd
Zakenman die krant leest