nl/en
Persbericht ⸱ 02-10-2018

Vier ervaren juristen sluiten aan bij Lexence

2 oktober 2018 – Pelin Oztürk, Arno Krikke, Reinier Roeten en Daniël Segbert zijn sinds kort in dienst getreden bij Lexence.

Pelin Oztürk is gespecialiseerd in omgevingsrecht. Zij adviseert en procedeert in zaken over vergunningen, bestemmingsplannen en handhaving van (bestuursrechtelijke) regelgeving. Ook adviseert zij bij milieuzaken, zoals bodemverontreiniging, asbest en milieurechtelijk aansprakelijkheidsrecht. Hiervoor werkte Pelin bij AKD.

Arno Krikke is als kandidaat-notaris gespecialiseerd op het gebied van notarieel ondernemingsrecht. Hij adviseert zowel nationale als internationale cliënten over onder meer (her)structureringen, governance en M&A transacties. Arno werkte hiervoor onder meer bij Schut van de Ven Notariskantoor en Van Doorne.

Reinier Roeten is gespecialiseerd op het gebied van vastgoedontwikkeling en ondersteunt bij zaken op het gebied van bouwrecht, projectontwikkeling, gebiedsontwikkeling en vastgoedtransacties. Hiervoor werkte Reinier bij Ekelmans & Meijer Advocaten.

Daniël Segbert is gespecialiseerd in huurrecht. Hij adviseert en procedeert onder andere over (nieuwe) huurovereenkomsten, gebreken, huurbeëindigingen, renovatie en herontwikkeling van vastgoed en huurprijsherzieningen. Daniël heeft de specialisatieopleiding Grotius Onroerend Goedrecht cum laude afgerond en werkte voorheen onder meer bij Ekelmans & Meijer Advocaten en Meester Advocaten.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: