nl/en
Publicatie

Verwijzing op facturen voldoende voor toepasselijkheid DNR?

11 september 2018 – Hoofdaannemer Boogert heeft aan haar onderaannemer Prefunko de levering, het aanbrengen en de maatvoering van heipalen en prefab funderingsbalken opgedragen. Dit ten behoeve van de nieuwbouw van 27 woningen door Boogert. Prefunko heeft op haar beurt aan Van der Straaten (VDS) opdracht gegeven om voor dit werk funderingsadvies uit te brengen. VDS heeft het funderingsadvies uitbesteed aan Contek. Enige tijd na de uitvoering van het werk door Prefunko blijkt dat sprake is van ernstige verzakkingen.

Expertise

Vastgoedrecht

Hugo

Goedegebure

Naar aanleiding van deze verzakkingen volgen enkele onderzoeken. Uiteindelijk volgt een procedure waarbij Boogert van Prefunko een aanzienlijk bedrag aan schadevergoeding vordert. Boogert stelt hierbij dat door Prefunko, althans haar ondergeschikten, fouten zijn gemaakt in het funderingsadvies. Prefunko roept haar opdrachtnemer VDS in vrijwaring op, waarna VDS haar opdrachtnemer Contek in ondervrijwaring oproept.

Partijen twisten in deze procedure over de oorzaak van de verzakkingen. Prefunko stelt in dit verband dat de oorzaak is gelegen in de ongeschiktheid van de grond. Bij tussenvonnis stelt de rechtbank de partijen in de gelegenheid om tot de benoeming van een gezamenlijke deskundige te komen, die de oorzaak van de verzakkingen zal onderzoeken. Daarnaast gaat de rechtbank alvast in op de contractuele verhoudingen. Hierbij komt ook de verwijzing naar de DNR op de facturen van Contek aan de orde.

Hugo Goedegebure, advocaat vastgoed, schreef hier een artikel over in ‘Actualiteiten Bouwrecht’ van het Instituut voor Bouwrecht. Klik hier om het volledige artikel te lezen.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: