nl/en
Publicatie

Uitleg rechtsverhoudingen bij gesplitste koop en aanneming

26 maart 2019 – Appellant koopt van ontwikkelaar (geïntimeerde 1) een nog te realiseren appartementsrecht. De koopovereenkomst bepaalt dat appellant nog een separate aannemingsovereenkomst zal sluiten met een nader te bepalen aannemer. In de later tot stand gekomen aannemingsovereenkomst staat appellant vermeld als ‘opdrachtgever’ en ontwikkelaar of een nader door ontwikkelaar te noemen meester als ‘opdrachtnemer’. Appellant en aannemer (geïntimeerde 2) hebben vervolgens een akte ondertekend waarin staat dat appellant aan aannemer opdracht geeft het gebouw waarvan het aan appellant verkochte appartementsrecht deel uitmaakt (af) te bouwen. Na oplevering ontstaat een geschil tussen partijen en vordert appellant in conventie betaling van diverse bedragen (onder meer boetes wegens te late oplevering). Appellant spreekt hierbij zowel ontwikkelaar als aannemer aan. Na afwijzing van de vorderingen gaat appellant in hoger beroep. Het hof gaat in het arrest allereerst in op de rechtsverhouding tussen partijen.

Download het volledige artikel ‘Uitleg rechtsverhoudingen bij gesplitste koop en aanneming’ dat door Hugo Goedegebure is gepubliceerd in Actualiteiten Bouwrecht van het Instituut voor Bouwrecht.

Expertise

Vastgoedrecht

Hugo

Goedegebure

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: