Lexence

Reactie op consultatie Franchisewet

1 februari 2019 – Timo Jansen en Anne Spaargaren schreven een reactie op het in consultatie gebrachte voorstel voor een Franchisewet. Het wetsvoorstel houdt de branche nogal bezig, zoals blijkt uit diverse publicaties en het feit dat ondertussen 363 reacties in de consultatie zijn ingebracht. Timo en Anne kiezen in hun reactie een rechtseconomische insteek in plaats van artikelsgewijs commentaar. Lees de reactie voor de economische effecten van de invoering van de Franchisewet op de franchisesector.

Hand met pen, schrift en laptop Hand met pen, schrift en laptop
Expertise Litigation
Reading time < 1 min leestijd
Hand met pen, schrift en laptop