nl/en
Publicatie

Reactie op consultatie Franchisewet

1 februari 2019 – Timo Jansen en Anne Spaargaren schreven een reactie op het in consultatie gebrachte voorstel voor een Franchisewet. Het wetsvoorstel houdt de branche nogal bezig, zoals blijkt uit diverse publicaties en het feit dat ondertussen 363 reacties in de consultatie zijn ingebracht. Timo en Anne kiezen in hun reactie een rechtseconomische insteek in plaats van artikelsgewijs commentaar. Lees de reactie voor de economische effecten van de invoering van de Franchisewet op de franchisesector.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: