Publicatie

Noot bij HR 26 oktober 2012, JOR 2013/30 (X/Theodoor Gilissen Bankiers)

​24 januari 2013 – Exhibitieplicht, Vordering ex-werknemer tot afgifte correspondentie tussen bank en AFM inzake door hem gemelde misstanden bij bank, Gevorderde bescheiden voldoende bepaald ex art. 843a RV, Rechtsbetrekking tussen partijen, Bewijslast.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

In deze zaak draait het om een ‘private banker advisory’ die per e-mail op staande voet ontslag nam omdat hij het oneens was met de immorele en onethische opstelling van de bank in een specifiek dossier. Via bcc stuurde hij dit e-mailbericht met zijn motivatie ook naar de gemachtigde van de betrokken cliënt. In tweede instantie heeft hij ook de aandeelhouders van de bank en de AFM geinformeerd.

In JOR 2013/30 staat de uitspraak van de Hoge Raad ‘s-Gravenhage, 26.10.2012, LJN BW9244. Timo Jansen schreef een noot bij deze uitspraak.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: