nl/en
Publicatie

Noot bij Gerechtshof Leeuwarden 4 augustus 2009, JBPr 2009/59 (Kohler Mira / de Melker)

4 augustus 2009 – Deze geannoteerde uitspraak van het hof Leeuwarden van 4 augustus 2009 (LJN: BJ4901) draait om bewijsvergaring in verband met het al dan niet onrechtmatig gebruik van bedrijfsgevoelige informatie van De Melker Sanitairtechniek B.V. door twee voormalig werknemers die thans in dienst zijn van concurrent Kohler. Het hof heeft de gelegde bewijsbeslagen opgeheven op de grondslag dat deze als onrechtmatig moesten worden aangemerkt, nu een wettelijke grondslag voor geëffectueerde civielrechtelijke huiszoeking ontbreekt en deze een ongeoorloofde inbreuk op het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer in de zin van art. 10 Gw van de ex-werknemers oplevert. Lees het volledige artikel.

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: