Publicatie

Huurrecht en Corona | Procureur-generaal: ‘Corona is onvoorziene omstandigheid’

1 oktober 2021 – In navolging van het Hof Amsterdam noemt ook de procureur-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad corona een gebrek en een onvoorziene omstandigheid. Op 31 maart 2021 heeft de kantonrechter te Roermond aan de Hoge Raad vier zogenaamde prejudiciële vragen gesteld. Voordat een arrest wordt gewezen brengt het parket bij de Hoge Raad bij monde van de procureur-generaal een advies uit. Het advies over de coronavragen is donderdagochtend vrijgegeven. Lees hier het advies.

Tomas Steenmetser zegt over dit advies: ‘Ik begrijp de inhoud ervan, hoewel er toch ook wel wat valt te zeggen voor de stelling dat tegenvallende bezoekersaantallen in het domein van het ondernemersrisico van de huurder behoren te vallen. Het is overigens hoe dan ook goed dat de formule van het Gerechtshof Amsterdam wordt gevolgd over de omvang van een huurkorting. Ik ben erg benieuwd naar de antwoorden van de Hoge Raad.’

 

Expertise

Vastgoedrecht

Tomas

Steenmetser

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: