nl/en
Publicatie ⸱ 07-07-2008

Handelen namens een vennootschap in oprichting; even scherp zijn (en blijven)

7 juli 2008 – Handelen namens een vennootschap in oprichting is een weerbarstig leerstuk(je) neergelegd in de art. 2:93 en 2.203 BW en relevante rechtspraak. Timo Jansen schrijft in Tijdschrijft voor de Ondernemingsrechtpraktijk een artikel waarin hij deze regeling, mede aan de hand van een aantal recenten uitspraken van lagere rechters, behandeld. Wanneer men namens een vennootschap in oprichting handelt, is scherpte vereist, zo blijkt. Niet alleen om het beoorgde rechtsgevolg (binding van de vennootschap na oprichting) te realiseren, maar ook om zichzelf van aansprakelijkheid te bevrijden nadat de vennootschap is opgericht. Lees het volledige artikel Handelen namens een vennootschap in oprichting; even scherp zijn (en blijven).

Expertise

Ondernemingsrecht

Timo

Jansen

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem contact op: